ЗА НАС
Начало Практика Клиенти Работа Връзки Контакти
Кантората

А и В консултинг е правно-консултантска кантора, основана през 1992г. от Галина Маринска и Даниел Вълчев. Създадените от тях традиции намират приемственост и в работата на новия екип след оттеглянето им от активна дейност през 2001г., поради поемане на публични отговорности.

А и В консултинг е специализирана в областта на търговското, финансовото, облигационното, вещното и международното частно право.
Кантората работи и с адвокати и консултанти в различни региони на страната и Европа. Това позволява на екипа да реагира бързо на изискванията на своите клиенти и да предоставя услуги, максимално съобразени със спецификата в дейността на правораздавателната система по места.Екип

В кантората работят юристи с доказани професионални качества и езикова подготовка.
Екипът притежава практически знания и умения, свързани с решаването на специфични корпоративни проблеми - създаване и управление на холдингови структури, услуги по провеждане на общи събрания на публични дружества, емитиране и търговия с акции и облигации от публични дружества, консултации и процесуално представителство по дела за несъстоятелност, проблеми на менителничното право, банкови сделки и други.

адвокат Милена Плочева
адвокат Павел Филев
адвокат Веселина Панова
адвокат Яна Кърсердарева
юридически консултант Красимир Митев

Български | English Copyright A&Vconsulting Ltd., 2003 | Карта на сайта